Genombrottsordern inom läkemedelsindustrin under andra kvartalet är av stor strategisk betydelse och öppnar för tillväxt mot nya vertikaler.

Omsättningen för andra kvartalet 2010 uppgick till 28,1 Mkr varav 23,9 Mkr utgjordes av systemintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 4,3 Mkr.

Perioden 1 januari - 30 juni 2010
Nettoomsättning 59,5 Mkr (64,2 Mkr)
Systemintäkter 50,2 Mkr (49,8 Mkr)
Rörelseresultat före avskrivningar 15,2 Mkr (18,0 Mkr)
Rörelseresultat 10,7 Mkr (13,8 Mkr)
Rörelsemarginal 18,0 % (21,5 %)
Resultat efter skatt 8,5 Mkr (10,0 Mkr)
Resultat per aktie före utspädning 0,72 kr (0,85 kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,3 Mkr (17,2 Mkr)

Perioden 1 april - 30 juni 2010
Nettoomsättning 28,1 Mkr (33,7 Mkr)
Systemintäkter 23,9 Mkr (26,8 Mkr)
Rörelseresultat före avskrivningar 6,5 Mkr (9,2 Mkr)
Rörelseresultat 4,3 Mkr (7,1 Mkr)
Rörelsemarginal 15,2 % (21,1 %)
Resultat efter skatt 3,4 Mkr (4,9 Mkr)
Resultat per aktie före utspädning 0,28 kr (0,42 kr)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,6 Mkr (6,2 Mkr)