Omsättningen för första kvartalet 2010 uppgick till 31,4 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 6,4 Mkr. Systemintäkterna ökade med 14,3 % till 26,3 Mkr

Perioden 1 januari - 31 mars 2010
Nettoomsättning 31,4 Mkr (30,6 Mkr), en ökning med 2,7 %
Systemintäkter 26,3 Mkr (23,0 Mkr), en ökning med 14,3 %
Rörelseresultat före avskrivningar 8,7 Mkr (8,8 Mkr)
Rörelseresultat 6,4 Mkr (6,7 Mkr)
Rörelsemarginal 20,4 % (22,0 %)
Resultat efter skatt 5,1 Mkr (5,1 Mkr), vinstmarginal 16,3 % (16,6 %)
Resultat per aktie före utspädning 0,44 kr (0,43 kr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil (PDF) nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd FormPipe Software,
0705-67 73 85