Omsättningen för tredje kvartalet 2010 uppgick till 23,9 Mkr varav 21,5 Mkr utgjordes av systemintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 2,4 Mkr

Perioden 1 januari - 30 september 2010
Nettoomsättning 83,3 Mkr (89,6 Mkr)
Systemintäkter 71,7 Mkr (70,5 Mkr)
Rörelseresultat före avskrivningar 19,8 Mkr (22,8 Mkr)
Rörelseresultat 13,1 Mkr (16,5 Mkr)
Rörelsemarginal 15,7 % (18,4 %)
Resultat efter skatt 10,3 Mkr (12,2 Mkr)
Resultat per aktie före utspädning 0,86 kr (1,04 kr)
Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 2,4 Mkr respektive 0,7 Mkr

Perioden 1 juli- 30 september 2010
Nettoomsättning 23,9 Mkr (25,4 Mkr)
Systemintäkter 21,5 Mkr (20,7 Mkr)
Rörelseresultat före avskrivningar 4,6 Mkr (4,8 Mkr)
Rörelseresultat 2,4 Mkr (2,6 Mkr)
Rörelsemarginal 10,2 % (10,4 %)
Resultat efter skatt 1,7 Mkr (2,2 Mkr)
Resultat per aktie före utspädning 0,14 kr (0,19 kr)
Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,7 Mkr respektive 0,2 Mkr