Kemwell har tecknat avtal om ECM-produkten FormPipe Platina för att säkerställa hantering av dokumentation för tillverkning och kontroll, samt stöd för verksamhetsprocesser som ändrings- och avvikelsehantering. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 1,6 Mkr.

Det är FormPipe Softwares partner Sigma som genomfört affären och står för implementeringen.
Kemwell Group är en ledande kontraktstillverkare av läkemedel för global distribution. Företaget tillverkar läkemedel för exempelvis GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson och Pfizer.
 
– Våra ECM-produkter har stor spridning i offentlig verksamhet, myndigheter har regler och krav som i vissa fall är i nivå med hårt reglerade branscher. Det sambandet har gjort att vi under en tid arbetat för att nå läkemedelsindustrin som har mycket höga kvalitetskrav. I och med affären med Kemwell har vi fått en kvalitetsstämpel som står sig högt inom läkemedelsindustrin, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.
 
– Ett kvalificerat IT-stöd som kombinerar kontroll av dokument med automatiserade processer ger oss effektiva arbetsflöden. Därmed kan vi effektivisera, minska ledtider och samtidigt säkerställa att de regulatoriska kraven efterlevs, säger Katarina Holmström, Quality Specialist på Kemwell.
 
Inom läkemedelsindustrin är kvalitetskontrollen rigorös och den gäller i alla led i organisationen, från forskning och utveckling till tillverkning och distribution av läkemedel. Arbetet inom produktion och kvalitetskontroll styrs av läkemedelsindustrins stränga kvalitetsregler, Good Manufacturing Practice (GMP). Nationella läkemedelsmyndigheter genomför inspektioner för att se till att GMP-reglerna efterlevs. Den mest kända är amerikanska Food and Drug Administration (FDA). För att hantera hårt reglerade processer ställs höga krav på IT-stöd som i sig måste leva upp till samma höga GMP-krav.
 
– Sigma har en omfattande och gedigen kunskap när det gäller effektiv informationshantering och har tidigare arbetat med implementeringsprojekt mot läkemedelsbranschen. Vi ser att FormPipe Platina kan ge stor kundnytta när vi pratar om kontroll, kvalitet och effektivitet inom läkemedelsbranschen, säger Michael Lauridsen på Sigma.

För ytterligare information
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB,
0705-67 73 85

Michael Lauridsen, Sigma,
0706-95 9514

Katarina Holmström, Kemwell AB,
073-8078457