Kävlinge kommun har tecknat avtal avseende licenser för ECM-produkten FormPipe Platina via FormPipe Softwares partner Sirius IT. Ordervärdet uppgår för FormPipe Software till 2 Mkr, och det är Sirius IT som står som tjänsteleverantör.

– Vi bedömer att den offentliga sektorn genomlevt de värsta tveksamheterna under 2010 och ser nu tecken på en ökad investeringstakt igen, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Kävlinge kommun inför FormPipe Platina för en gemensam, stödjande och effektiv hantering av både ärende och dokument i kommunens organisation, med ett tydligt processflöde.

– Vi valde FormPipe Platina eftersom produkten är dynamisk alltså en produkt med utvecklingsmöjligheter och där vi själva kan påverka processflödets gång. Med ett bra IT-stöd kan vi öka kommunens tillgänglighet samtidigt som vi säkerställer att lagar och regler följs, säger Rolf Perleij på Kävlinge kommun.

– Uppdraget från Kävlinge kommun visar återigen att det offentliga Sverige har stort förtroende för oss när det gäller att införa FormPipe Platina och vidareutveckla funktioner som bygger på produkten, säger Per-Olov Lindgren, affärsområdeschef Sirius IT.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85
Per-Olov Lindgren, affärsområdeschef Sirius IT, 08-633 22 40
Rolf Perleij, projektledare, Kävlinge kommun, 046-73 90 83