Skurups kommun har tecknat avtal med FormPipe Software gällande ECM-produkten för ärende- och dokumenthantering, FormPipe W3D3. Ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Det är glädjande att ytterligare en kommun väljer vår standardprodukt för ärende- och dokumenthantering. FormPipe är i de allra flesta fall förstahandsvalet som leverantör av ECM-produkter till det offentliga Sverige och vi ser fortsatt ökad efterfrågan, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.
 
Bland kommuner och myndigheter finns behov av IT-stöd för att kunna etablera e-tjänster, minimera tidsödande rutinärenden och effektivisera handläggningsprocesser. Det offentliga Sverige har krav på sig att följa regeringens uppdrag avseende e-förvaltning; att öka användbarheten och tillgängligheten och effektivisera ärendehantering och intern administration. För detta krävs investeringar i bra verksamhetsstöd.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB,
+46 705-67 73 85