Perioden 1 januari – 30 juni 2011

 • Nettoomsättning 57,1 Mkr (59,5 Mkr)
 • Systemintäkter 53,6 Mkr (49,7 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 15,7 Mkr (15,2 Mkr)
 • Rörelseresultat 11,2 Mkr (10,7 Mkr)
 • Rörelsemarginal 19,5 % (18,0 %)
 • Resultat efter skatt 8,1 Mkr (8,5 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,68 kr (0,72 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,2 Mkr (5,3 Mkr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 1,5 Mkr respektive 0,4 Mkr

Perioden 1 april – 30 juni 2011

 • Nettoomsättning 27,7 Mkr (28,1 Mkr)
 • Systemintäkter 26,0 Mkr (23,4 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 7,0 Mkr (6,5 Mkr)
 • Rörelseresultat 4,6 Mkr (4,3 Mkr)
 • Rörelsemarginal 16,4 % (15,2 %)
 • Resultat efter skatt 3,3 Mkr (3,4 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,27 kr (0,28 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,6 Mkr (2,6 Mkr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,7 Mkr respektive 0,2 Mkr

För fullständing delårsrapport, se bifogad fil (PDF) nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB,
0705-67 73 85