PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

 • Nettoomsättning 78,0 Mkr (83,3 Mkr)
 • Systemintäkter 73,5 Mkr (70,9 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 21,1 Mkr (19,8 Mkr)
 • Rörelseresultat 13,8 Mkr (13,1 Mkr)
 • Rörelsemarginal 17,7 % (15,7 %)
 • Resultat efter skatt 10,1 Mkr (10,3 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,83 kr (0,86 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,6 Mkr (1,5 Mkr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelse-resultat negativt med 1,5 Mkr respektive 0,4 Mkr


PERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2011

 • Nettoomsättning 20,9 Mkr (23,9 Mkr)
 • Systemintäkter 19,8 Mkr (21,2 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 5,4 Mkr (4,6 Mkr)
 • Rörelseresultat 2,7 Mkr (2,4 Mkr)
 • Rörelsemarginal 12,8 % (10,2 %)
 • Resultat efter skatt 2,0 Mkr (1,7 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr (0,14 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,4 Mkr
  (-3,8 Mkr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörel-seresultat negativt med 0,4 Mkr respektive 0,1 Mkr