FormPipe Software erhåller tilläggsorder för ECM-produkten FormPipe Platina från Skatteverket. Ordervärdet uppgår till 12 Mkr.

– Vi noterar med glädje att större myndigheter ser nyttan av fortsatta investeringar i våra ECM-produkter. Nu har vi ramavtal med det offentliga Sverige på plats och därtill en diger prospektlista – det finns goda förutsättningar för en stark avslutning av året, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 6 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2011, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

 


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 30 november 2011.