FormPipe Software får order avseende ECM-produkten FormPipe Platina från en stor svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 5 Mkr.

– Många av de stora myndigheterna och kommunerna använder sig av FormPipe Softwares produkter för dokument- och ärendehantering. Vi har många nöjda referenskunder och marknadens starkaste produktutbud med väl utvecklad standardfunktionalitet för offentlig förvaltning. Detta gör att FormPipe oftast väljs som leverantör av ECM-produkter inom offentliga Sverige, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,6 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2011, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

 


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 16 december 2011.