VD Christian Sundin och CFO Joakim Alfredson för över sina respektive aktieinnehav i FormPipe Software till privata kapitalförsäkringar.
Då kapitalförsäkringar ej inkluderas i rapporteringen till Finansinspektionen kommer dessa transaktioner att behandlas som försäljningar i Finansinspektionens redogörelse över registrerad insynshandel.

I samband med detta har även det teckningsoptionsprogram som löpt från 2009 gått till lösen varpå Christian Sundin och Joakim Alfredson förvärvar ytterligare aktier och därmed ökar sina respektive innehav. De totala aktieinnehaven kommer efter ovanstående transaktioner och optionslösen att uppgå till nedan och ligger i sin helhet i privata kapitalförsäkringar.

Christian Sundin, VD
147 393 aktier

Joakim Alfredson, CFO
105 853 aktier

Förteckning över personer med insynsställning i FormPipe Software, samt vidare information om innehav, finns att läsa under Insiderförteckning


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85