Malmö stad har genom offentlig upphandling valt FormPipe Softwares ECM-produkt FormPipe Platina. Det initiala affärsvärdet uppgår för FormPipe Software till 3,4 Mkr. Det vinnande anbudet lämnades av FormPipe Softwares partner Visma som också står som tjänsteleverantör.

– Stora kommuner med höga krav på informationshantering ställer även höga krav på sina leverantörer. Att vara den vinnande produkten vid en offentlig upphandling från Sveriges tredje stad, gör att vi stärker vår position som den ledande leverantören av produkter för dokument- och ärendehantering säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Tilldelningsbeslutet i den offentliga upphandlingen ger affären till Visma och FormPipe Platina. I enlighet med lagen om offentlig upphandling följer nu en överklagandeperiod på 10 dagar innan avtal kan undertecknas. När affären fullföljs kommer licensintäkten (1,5 Mkr) att intäktsföras under fjärde kvartalet och underhållsintäkterna periodiseras över avtalstiden.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

 

 

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 20 september 2011.