Till följd av att innehavare i FormPipe Software AB (publ) ("Bolaget") tecknat aktier i Bolaget med utnyttjande av sådana teckningsoptioner, har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 229 143 stycken under mars 2011.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter ökningen till 12 233 647 stycken.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85