Kammarkollegiet har idag undertecknat ramavtalen i upphandlingen Licensförsörjning 2010. FormPipe Softwares produkter är därmed representerade genom 5 av totalt 7 leverantörer på det nya ramavtalet, som är giltigt från och med idag.

Ramavtalet ”Licensförsörjning 2010” ersätter det tidigare avtalet ”Programvaror & Tjänster 2007” som löpte ut 31 mars 2011. Kammarkollegiet offentliggjorde sitt tilldelningsbeslut 8 april 2011, dock utsattes det för överprövning. Ärendet behandlades av Förvaltningsrätten som 4 juli avslog klagande leverantörs yrkan. I och med att tidsfristen för ytterligare överklagan nu gått ut har Kammarkollegiet tecknat avtal med de 7 utvalda leverantörerna enligt ursprungligt tilldelningsbeslut.

– Det är givetvis glädjande att ramavtalet nu är på plats, det har varit frustrerande för såväl oss programvaruleverantörer som för våra kunder inom offentlig sektor, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

– Våra produkter kan i och med detta att avropas genom de två för oss viktigaste ramavtalen, ”Licensförsörjning 2010” och ”E-förvaltningsstödjande tjänster 2010”. Avtalen har löptider om 2+2 år respektive 4+1 år vilket innebär att den osäkerhet kring ramavtalen som präglat vår marknad det senaste året nu är utredd för ett flertal år framöver, fortsätter Christian Sundin. 

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85