Reglerade pressmeddelanden 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2012

FormPipe Software får order från Halmstads fastighetsaktiebolag

december 27, 2012

FormPipe Software får order från det kommunala fastighetsbolaget Halmstads fastighetsaktiebolag (HFAB) avseende ECM-produkten FormPipe Platina. Uppskattat affärsvärde uppgår till 1 Mkr.

 

FormPipe Software får order från dansk kommun värd 1,7 Mkr

december 21, 2012

FormPipe Softwares dotterbolag Traen får tilläggsorder från en dansk kommun avseende ECM-produkten Acadre. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

 

FormPipe Software får order från svensk myndighet värd 2 Mkr

december 20, 2012

FormPipe Software får tilläggsorder avseende ECM-produkten FormPipe Platina från en svensk myndighet inom totalförsvaret. Det totala ordervärdet uppgår till 2 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

 

FormPipe Software får order från Recipharm värd 2,5 Mkr

december 11, 2012

Recipharm AB har tecknat avtal gällande EQMS-produkten (Electronic Quality Management System), FormPipe Life Science, för att hantera och effektivisera kvalitetsprocesser och kvalitetsdokumentation. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 2,5 Mkr.

 

Nytt ramavtal med danska Sundhedsstyrelsen

december 06, 2012

FormPipe Softwares danska dotterbolag Traen är utvald som leverantör på Sundhedsstyrelsens ramavtal för IT-konsulttjänster. Ramavtalet gäller för två år, med möjlighet till två års förlängning. Värdet på ramavtalet uppges uppgå till 80-160 MDKK. Traen finns med som en av fem leverantörer i en upphandling där 30 leverantörer deltog.

Investor Relations

preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload