Stark avslutning på året - styrelsen föreslår en höjning av utdelningen med 20% till 0,60 KR (0,50 KR) per aktie.

Perioden 1 januari – 31 december 2011

 • Nettoomsättning 112,5 Mkr (112,0 Mkr)
 • Systemintäkter 105,3 Mkr (96,7 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 30,4 Mkr (20,0 Mkr)
 • Rörelseresultat 20,2 Mkr (10,9 Mkr)
 • Rörelsemarginal 18,0 % (9,7 %)
 • Resultat efter skatt 14,7 Mkr (8,6 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 1,21 kr (0,72 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 25,4 Mkr (8,9 Mkr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 1,7 Mkr respektive 0,2 Mkr

 

Perioden 1 oktober – 31 december 2011

 • Nettoomsättning 34,5 Mkr (28,7 Mkr)
 • Systemintäkter 31,9 Mkr (25,8 Mkr)
 • Rörelseresultat före avskrivningar 9,3 Mkr (0,1 Mkr)
 • Rörelseresultat 6,4 Mkr (-2,2 Mkr)
 • Rörelsemarginal 18,5 % (-7,8 %)
 • Resultat efter skatt 4,6 Mkr (-1,7 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,38 kr (-0,14 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,8 Mkr
  (7,4 Mkr)
 • Valutakurseffekter har påverkat omsättning och rörelseresultat negativt med 0,5 Mkr respektive 0,0 Mkr

 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 januari 2012.