Delårsrapporten inkluderar två månaders verksamhet för det danska dotterbolaget Traen.

Perioden 1 januari – 30 september 2012

 • Nettoomsättning 113,8 Mkr (78,0 Mkr)
 • Systemintäkter 89,0 Mkr (73,5 Mkr)
 • EBITDA2 30,5 Mkr (21,1 Mkr)
 • EBITDA2-marginal 26,8 % (27,0 %)
 • EBIT 10,5 Mkr (13,8 Mkr)
 • Resultat efter skatt 5,1 Mkr (10,1 Mkr)
 • Resultatet före skatt belastas med förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär om 15,4 Mkr

 

Perioden 1 juli – 30 september 2012

 • Nettoomsättning 56,6 Mkr (20,9 Mkr)
 • Systemintäkter 36,6 Mkr (19,8 Mkr)
 • EBITDA2 14,9 Mkr (5,4 Mkr)
 • EBITDA2-marginal 26,3 % (25,7 %)
 • EBIT 4,6 Mkr (2,7 Mkr)
 • Resultat efter skatt 1,6 Mkr (2,0 Mkr)
 • Resultatet före skatt belastas med förvärvsrelaterade kostnader av engångskaraktär om 11,7 Mkr

2 Rörelseresultat före avskrivningar, förvärvsrelaterade kostnader och poster av engångskaraktär (EBITDA).

För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 29 november 2012.