Perioden 1 januari – 30 juni 2012

 • Nettoomsättning 57,2 Mkr (57,1 Mkr)
 • Systemintäkter 52,4 Mkr (53,6 Mkr)
 • EBITDA2 15,6 Mkr (15,7 Mkr)
 • EBITDA-marginal 27,3 % (27,5 %)
 • EBIT 5,9 Mkr (11,2 Mkr)
 • Resultat efter skatt 3,5 Mkr (8,1 Mkr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,8 Mkr (15,2 Mkr)

 

Perioden 1 april – 30 juni 2012

 • Nettoomsättning 29,1 Mkr (27,7 Mkr)
 • Systemintäkter 26,7 Mkr (26,0 Mkr)
 • EBITDA2 9,7 Mkr (7,0 Mkr)
 • EBITDA-marginal 33,2 % (25,4 %)
 • EBIT 2,9 Mkr (4,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt 1,2 Mkr (3,3 Mkr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,7 Mkr (2,6 Mkr)

 

För fullständig delårsrapport, se pdf nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

 


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 augusti 2012.