FormPipe Software får en tilläggsorder från Linköpings kommun gällande ECM-produkten FormPipe W3D3. Affärsvärdet uppgår för FormPipe Software till 2,9 Mkr.

– Svenska kommuner väljer oftast FormPipe Softwares produkter som plattform för en modern och effektiv e-förvaltning. Vi är mycket stolta över att en av Sveriges största kommuner fortsätter att investera i våra produkter. I takt med att våra slutkunder ser ett breddat användningsområde för våra produkter, ökar också antalet sålda licenser, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Licensintäkten om 1,8 Mkr kommer att intäktsföras under andra kvartalet 2012 och underhållsintäkterna periodiseras över avtalstiden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85