FormPipe Software får en tilläggsorder från Örebro kommun gällande ECM-produkten FormPipe W3D3. Affärsvärdet uppgår för FormPipe Software till 1,5 Mkr, Cybercom står som tjänsteleverantör.

– Svenska kommuner väljer oftast FormPipe Softwares produkter som plattform för en modern e-förvaltning. FormPipes erkänt attraktiva produkter och våra partners leveranskapacitet ger tillsammans marknadens starkaste erbjudande mot det offentliga Sverige, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Licensintäkten om 1 Mkr kommer att intäktsföras under första kvartalet 2012 och underhållsintäkterna periodiseras över avtalstiden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85
 


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 28 mars 2012.