Recipharm AB har tecknat avtal gällande EQMS-produkten (Electronic Quality Management System), FormPipe Life Science, för att hantera och effektivisera kvalitetsprocesser och kvalitetsdokumentation. Totalt ordervärde uppgår för FormPipe Software till 2,5 Mkr. 

FormPipe Softwares partner Sigma står för implementationen i denna affär som avser 4 av 10 dotterbolag i Recipharm-koncernen. Recipharm AB är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) med cirka 1 700 anställda.

– Vi tror att införandet av FormPipe Life Science kommer att driva effektiviteten inom vår verksamhet genom att förenkla processerna inom dokumentation och ärendehantering vilket bidrar till ett ökat värde för våra kunder, säger Staffan Widengren, vd för Recipharm Strängnäs.

Inom läkemedelsindustrin är kvalitetskontrollen rigorös och den gäller i alla led i organisationen, från forskning och utveckling till tillverkning och distribution av läkemedel. Arbetet inom produktion och kvalitetskontroll styrs av läkemedelsindustrins stränga kvalitetsregler, Good Manufacturing Practice (GMP). Nationella läkemedelsmyndigheter genomför inspektioner för att tillse att GMP efterlevs. För att hantera hårt reglerade processer ställs höga krav på IT-stöd som i sig måste leva upp till samma höga krav.

– Ordern från Recipharm är ett tydligt bevis på att vår investering i Life science sektorn nu börjar ge utdelning. Vi har bearbetat Life Science-marknaden en längre tid och denna affär tillsammans med de erfarenheter vi skaffat oss stärker påtagligt vår uppfattning om att vi har ett konkurrenskraftigt och användarvänligt erbjudande, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

 

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

För ytterligare information om FormPipe Life Science: http://www.formpipe.com/sv/Life-Science

 

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 11 december 2012.