FormPipe Software får tilläggsorder avseende ECM-produkten FormPipe W3D3 från en stor svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 4,6 Mkr.

– Många av de stora myndigheterna och kommunerna använder sig av FormPipe Softwares produkter för dokument- och ärendehantering. Vi har många nöjda referenskunder och marknadens starkaste produktutbud med väl utvecklad standardfunktionalitet för offentlig förvaltning. Detta gör att FormPipe oftast väljs som leverantör av ECM-produkter inom offentliga Sverige, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 3,3 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2012, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

 För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85