Kristina Lindgren har utsetts till adjungerad ledamot i styrelsen för FormPipe Software AB (publ). Kristina är adjungerad ledamot fram till beslut av ordinarie bolagsstämman.

Kristina Lindgren har 20 års erfarenhet av IT-branschen och har arbetat både på nordisk och på internationell nivå. Som svensk, men sedan många år bosatt i Köpenhamn, har Kristina särskilt starka affärskunskaper och förbindelser mellan Sverige och Danmark.

Kristina har erfarenhet av att leda IT-konsultverksamhet kombinerat med produkt- och leveransansvar. Idag arbetar hon som Sales Manager, Financial Services, på Tieto i Köpenhamn.

 

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85