Perioden 1 juli – 30 september 2013

 • Nettoomsättning 70,3 Mkr (56,6 Mkr, proforma 69,3 Mkr)
 • Systemintäkter 47,5 Mkr (36,6 Mkr, proforma 42,9 Mkr)
 • EBITDA 18,9 Mkr (14,9 Mkr, proforma 15,3 Mkr)
 • EBITDA-marginal 26,9 % (26,3 %, proforma 22,1 %)
 • EBIT 9,4 Mkr (4,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt 5,0 Mkr (1,6 Mkr)
 • Sänkning av bolagsskatten i Danmark har påverkat resultatet efter skatt negativt med 1,8 Mkr (motsvarande -0,04 kr per aktie).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,03 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,2 Mkr (3,4 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2013

 • Nettoomsättning 210,1 Mkr (113,8 Mkr, proforma 222,7 Mkr)
 • Systemintäkter 142,2 Mkr (89,0 Mkr, proforma 145,0 Mkr)
 • EBITDA 44,2 Mkr (30,5 Mkr, proforma 46,2 Mkr)
 • EBITDA-marginal 21,0 % (26,8 %, proforma 20,7 %)
 • EBIT 16,6 Mkr (10,5 Mkr)
 • Resultat efter skatt 7,2 Mkr (5,1 Mkr)
 • Sänkning av bolagsskatten i Danmark har påverkat resultatet efter skatt negativt med 1,8 Mkr (motsvarande -0,04 kr per aktie).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,14 kr (0,15 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,5 Mkr (14,2 Mkr)