Perioden 1 januari – 30 juni 2013

 • Nettoomsättning 139,8 Mkr (57,2 Mkr, proforma 156,9 Mkr)
 • Systemintäkter 94,7 Mkr (52,4 Mkr, proforma 104,9 Mkr)
 • EBITDA 25,2 Mkr (15,6 Mkr, proforma 30,1 Mkr)
 • EBITDA-marginal 18,1 % (27,3 %, proforma 19,2 %)
 • EBIT 7,2 Mkr (5,9 Mkr)
 • Resultat efter skatt 2,3 Mkr (3,5 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,13 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,3 Mkr (10,8 Mkr)

Perioden 1 april – 30 juni 2013

 • Nettoomsättning 72,6 Mkr (29,1 Mkr, proforma 82,9 Mkr)
 • Systemintäkter 48,6 Mkr (26,7 Mkr, proforma 55,7 Mkr)
 • EBITDA 13,1 Mkr (9,7 Mkr, proforma 18,5 Mkr)
 • EBITDA-marginal 18,0 % (33,2 %, proforma 22,3 %)
 • EBIT 4,0 Mkr (2,9 Mkr)
 • Resultat efter skatt 1,9 Mkr (1,2 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,03 kr (0,04 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,2 Mkr (1,7 Mkr)
 • För fullständig delårsrapport, se pdf nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd för FormPipe Software AB, 0705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 16 juli 2013.