FormPipe Software skriver avtal med en grupp samverkande svenska kommuner gällande utveckling av kommunspecifik funktionalitet för ECM-produkten FormPipe Platina. Ordervärdet uppgår till 4,5 Mkr.

– Att vi utvecklar ny funktionalitet i nära samverkan med våra kunder ser jag som ett tecken på ett högt förtroende för Formpipes branschkunskap. Våra lösningar blir i regel mer omfattande i takt med att kundens organisation förädlas och därmed genereras återkommande vidareutvecklingsuppdrag. Ofta leder dessa vidareutvecklingsprojekt även till att fler användare omfattas, vilket ger utökade licensintäkter och därmed även utökade support- och underhållsintäkter, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Affärsvärdet om 4,5 Mkr periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

 

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 19 april 2013.