FormPipe Software får tilläggsorder avseende ECM-produkten FormPipe W3D3, det totala ordervärdet uppgår till 1,9 Mkr och består uteslutande av licens- och underhållsintäkter.

– Det finns stora effektivitetsvinster att göra med FormPipe W3D3 och i takt med att våra slutkunder ser ett breddat användningsområde för våra produkter, ökar också antalet sålda licenser, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,2 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2013, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 28 juni 2013.