Den danska kommunen Fredensborg och FormPipe Softwares dotterbolag Traen skriver avtal för ECM-produkten Acadre. Avtalet gäller en utökning av Fredensborg kommuns befintliga lösning och gäller för fyra år. Det totala ordervärdet uppgår till 1,8 Mkr.

Fredensborgs kommun har valt att förlänga och utöka användandet av Acadre under de närmaste fyra åren. Man har fokuserat på IT-stöd för automatisering och interna processer. Fredensborgs kommun undersökte under 2012 marknaden för ECM-lösningar. Deras resultat lyfter fram Acadre som ett av de ledande systemen som fullt ut möter marknadens krav och de specifika kraven från offentlig sektor.

– Acadres kärnfunktioner stödjer kommunernas arbete med att effektivisera och standardisera arbetsflöden som syftar till att ge medborgare och företag en hög och säker servicenivå. Vi är väldigt stolta att Fredensborgs kommun har valt att samarbeta med oss som leverantör och vi ser fram emot ett fortsatt långvarigt samarbete, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,3 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2013, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 28 juni 2013.