FormPipe Software får en tilläggsorder från Trelleborgs kommun gällande ECM-produkten FormPipe W3D3. Affärsvärdet uppgår för FormPipe Software till 1 Mkr.

– Behovet av en effektiv e-förvaltning driver efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning och breda branschkunskap inom offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och effektiviserar sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 27 februari 2013.