FormPipe Softwares dotterbolag Traen får tilläggsorder avseende produkten TAS för Grants Management (hantering av ansöknings- och bidragsprocesser) från en dansk myndighet.
Det totala ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr varav 1 Mkr består av licensintäkter.

– Det finns ett ökat behov från offentlig sektor när det gäller kostnadseffektiva IT-lösningar för större tillgänglighet och ökad automatisering. Efterfrågan på våra produkter är stark och i takt med att våra kunder upptäcker fler möjligheter med våra lösningar ökar också licensintäkterna, säger Christian Sundin, vd för FormPipe Software.

FormPipe Softwares danska verksamhet har lång erfarenhet av ansöknings- och bidragshantering i offentlig sektor. Varje år distribueras över 20 miljarder danska kronor som hanteras via bolagets Grants Management-lösningar.

 

För ytterligare information, kontakta:

Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 27 mars 2013.