Idag, torsdagen den 4 april, publicerar FormPipe Software AB sin årsredovisning för 2012
www.formpipe.se

Årsredovisningen finns tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning. Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras inom kort. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för FormPipe Software AB, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som FormPipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 4 april 2013.