Formpipe får en tilläggsorder från en befintlig kommunkund gällande ECM-produkten W3D3. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Behovet av effektivare förvaltning driver på efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och effektiviserar sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Licensintäkten om 0,6 Mkr kommer att intäktsföras under tredje kvartalet 2013, support- och underhållsintäkter periodiseras över avtalstiden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 26 september 2013.