Formpipe får idag en ny koncerngemensam grafisk identitet samtidigt som Formpipes danska dotterbolag Traen byter namn till Formpipe. Formpipe tydliggör därmed sin position som ledande leverantör på den europeiska ECM-marknaden.

Med ett nytt grafiskt utseende och gemensam namnstrategi tydliggör Formpipe sin kommunikation och sitt budskap till kunder och aktiemarknad.

– Vi har utvecklats och vi vill att det ska synas. En gemensam visuell identitet är en del i vårt pågående samordningsarbete som skapar en effektivare organisation via produktsynergier och utökad samordning, säger Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe.

– Produktutbudet har utökats och vi har befäst vår starka position på den europeiska ECM-marknaden. Kombinationen av våra erbjudanden och kunskaper ger våra kunder tillgång till ett mer komplett produktutbud när det gäller effektiv och automatiserad informationshantering för offentlig sektor och Life Science, fortsätter Christian Sundin.

Den visuella identiteten har tagits fram i samarbete med Nilsson Mace.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46  705-67 73 85