Formpipe får order från Stockholmshem avseende ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 2,9 Mkr och innefattar licenser, support och underhåll samt införandeprojekt.

– Det finns cirka 1 700 kommun- och landstingsägda bolag i Sverige och vi har ökat våra insatser för att öppna upp för fler affärer i detta segment. Nu vinner vi mark och har byggt upp en stabil kundbas, inte minst bland kommunala fastighets- och energibolag, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad. Stockholmshem är landets näst största bostadsföretag.

I enlighet med lagen om offentlig upphandling gäller en avtalsspärr på 10 dagar innan avtal kan undertecknas, varför inga intäkter kommer att intäktsföras under tredje kvartalet 2013.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 26 september 2013.