Erhvervsstyrelsen (danska bolagsverket) och Formpipe har tecknat avtal om att utveckla en betalningsmodul, det totala ordervärdet uppgår till cirka 5 Mkr och avser utveckling och underhåll av modulen.

Betalningsmodulen ska bland annat säkerställa en snabb och kostnadseffektiv online-tillgång till företagsdata genom möjligheten till kortbetalningar för Erhvervsstyrelsens kunder. Betalningsmodulen kommer att stödja myndighetens arbete för ökad digitalisering och självbetjäning.

– Behovet av en effektiv e-förvaltning leder till att offentlig sektor fortsätter att investera i befintliga eller nya ECM-lösningar. Med våra produkter kan offentlig sektor erbjuda mer service för mindre pengar, exempelvis genom självbetjäningstjänster och automatiserade och digitaliserade processer, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Erhvervsstyrelsen har sedan flera år använt Grants Management-produkten TAS för att hantera sina ansöknings- och bidragsprocesser. Utöver detta är FormPipe leverantör till Erhvervsstyrelsen på bland annat Moderniseringsprogrammet, som löper fram till 2015, inom vilket myndigheten ska göra en genomgripande modernisering av IT-system, både för att säkerställa en förbättring av de tjänster som erbjuds till företag som kommer i kontakt med myndigheten och för att säkerställa intern effektivitet i arbetsprocesser och IT-relaterade stordriftsfördelar.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________
Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 28 oktober 2013.