Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från en stor svensk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 3,8 Mkr.

– Formpipe har många nöjda referenskunder och marknadens starkaste produktutbud med väl utvecklad standardfunktionalitet för offentlig förvaltning. Detta gör att Formpipe oftast väljs som leverantör av ECM-produkter till offentlig sektor, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 2,5  Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2013, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46  705-67 73 85

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 24 september 2013.