Formpipe väljs som leverantör på SKI:s (Statens och Kommunernas Inköpsservice) ramavtal gällande IT-lösningar och underhåll. SKI beräknar det totala värdet på avtalet till cirka 1,2 miljarder DKK.

Formpipe deltog med erbjudanden för tre av de arton delområden som ingår i ramavtalet; elektronisk dokument- och ärendehantering, digitala självbetjäningslösningar och elektroniska samarbetslösningar. I de två första områdena rankas Formpipe som nummer 1 och i det tredje området som nummer två.

SKI:s ramavtal är ett centralt avtal som är tillgängligt för alla myndigheter, landsting och kommuner i Danmark, med syfte att förenkla upphandlingen av produkter och erbjudanden. Avtalet ersätter motsvarande avtal som gick ut i februari 2012.

– Att vi blir topprankade i samtliga områden bevisar återigen att vi är den ledande ECM-leverantören mot offentlig sektor. Avtalet är efterlängtat av marknaden och nu när det är på plats är vår bedömning att investeringsviljan i dansk offentlig sektor kommer att öka, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 20 september 2013.