Perioden 1 januari – 31 december 2013

 • Nettoomsättning 294,1 Mkr (201,2 Mkr, proforma 312,4 Mkr)
 • Systemintäkter 197,1Mkr (142,9 Mkr, proforma 200,2 Mkr)
 • EBITDA 64,6 Mkr (57,7 Mkr, proforma 72,7 Mkr)
 • EBITDA-marginal 22,0 % (28,7 %, proforma 23,3 %)
 • EBIT 27,3 Mkr (28,6 Mkr)
 • Resultat efter skatt 15,8 Mkr (13,7 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,30 kr (0,36 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 74,6 Mkr (34,4 Mkr)

Perioden 1 oktober – 31 december 2013

 • Nettoomsättning 84,1 Mkr (87,3 Mkr)
 • Systemintäkter 54,9 Mkr (53,9 Mkr)
 • EBITDA 20,5 Mkr (27,2 Mkr)
 • EBITDA-marginal 24,4 % (31,2 %)
 • EBIT 10,7 Mkr (18,1 Mkr)
 • Resultat efter skatt 8,5 Mkr (8,6 Mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning 0,17 kr (0,17 kr)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,1 Mkr (20,1 Mkr)

 

För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85.

_______________________________________________
Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 14 februari 2014.