Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från en stor svensk myndighet. Ordern utökar myndighetens befintliga användande av W3D3 som molntjänst, det totala ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr och intäkterna periodiseras över avtalsperioden om tre år.

– Vi har många nöjda referenskunder och marknadens starkaste produktutbud med väl utvecklad standardfunktionalitet för en effektiv e-förvaltning. Intäkterna för molntjänster är till 100 procent repetitiva och det ger förutsägbara intäkter, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 18 december 2014.