Idag, fredagen den 4 april, publicerar Formpipe Software AB sin årsredovisning för 2013 på www.formpipe.se.

Årsredovisningen finns tillgänglig nedan som ett PDF-dokument för nedladdning. Den engelska versionen av årsredovisningen publiceras inom kort.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 4 april 2014.