Formpipe och Energistyrelsen (Danska Energimyndigheten) skriver avtal gällande utökat användande av produkten TAS för Grants Management. Det totala ordervärdet uppgår till 8,8 Mkr under en fyraårsperiod.

Energistyrelsen har valt att förlänga och utöka sitt användande av TAS under kommande 4 år, med fokus på regelefterlevnad, automatisering och stöd för interna processer. Energistyrelsen genomförde en offentlig upphandling av en Grants Management-lösning och utvärderingen visade att TAS är både den mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen samt den bästa lösningen för att ta myndigheten vidare till nästa nivå gällande Grants Management.

– Vi är mycket glada över att Energistyrelsen investerar långsiktigt i TAS. I upphandlingen kan åter vi konstatera att TAS är den ledande och bäst anpassade produkten för offentlig sektor när det gäller bidrags- och ansökningshantering, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 1,8 Mkr att intäktsföras under andra kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 27 juni 2014.