Fresenius Kabi har tecknat avtal gällande Platina QMS för att hantera och effektivisera sin kvalitetsdokumentation.

Ordern gäller för Fresenius Kabis verksamhet i Sverige med 1 000 anställda på två produktionsanläggningar i Uppsala och Brunna.

– Det är glädjande att Fresenius Kabi väljer Platina QMS för sin hantering av kvalitetsdokument. Vi har förädlat vårt erbjudande mot Life Science-branschen och affären visar att Formpipe står starkt i konkurrensen, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Fresenius Kabi valde Platina QMS efter en grundlig utvärdering av flera system. Systemet ska i första hand effektivisera och öka kontrollen av företagets hantering av kvalitetsdokument.  Man efterfrågade färdiga arbetsflöden för godkännande och förankring av de hårt reglerade dokumenten.

– Vi sökte ett nytt elektroniskt system för hantering av våra GxP-kritiska dokument, ett standardsystem som kunde ersätta vårt egenutvecklade system och därmed minska risken för att behöva vidareutveckla på egen hand. Platina QMS kan hantera hela livscykeln av våra kvalitetsdokument från initiering och godkännande till förankring och slutligt tillbakadragande – allt med hjälp av färdiga arbetsflöden som inkluderar elektroniska signaturer, säger Stefan Söderblom, Manager QA IT, System & Process management, Quality Assurance på Fresenius Kabi.

Vid implementationen kommer samtliga dokument med tillhörande bilagor att migreras från det gamla systemet.

Fresenius Kabi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Bolaget har fler än 30 000 anställda och har ett globalt nätverk bestående av 55 säljorganisationer och 55 produktionsanläggningar. Fresenius Kabi ingår i den tyska Freseniuskoncernen med fler än 210 000 anställda.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 19 december 2014.