Kulturministeriet i Danmark och Formpipe har tecknat avtal gällande utökat användande av produkten TAS för Grants Management (hantering av ansöknings- och bidragsprocesser). Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Vi är mycket glada över att Kulturministeriet har valt att utöka samarbetet med Formpipe och vi ser fram emot att hjälpa Kulturministeriet att förverkliga den fulla potentialen i sin investering. Vi ser en ökad efterfrågan på Grants Management-lösningar som skapar ökad tillgänglighet, ökad automatisering och möjligheter att dokumentera effekterna av beviljade bidragsmedel, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Kulturministeriet har valt att uppgradera och utöka sin användning av TAS. Deras fokus har varit att uppgradera till den senaste versionen av TAS med alla möjligheter detta ger och samtidigt implementera modulen Formpipe Digital Post, en lösning som automatiskt skickar brev mellan ministeriet och dess kunder. Därmed skapas ett automatiserat arbetsflöde som förbättrar effektiviteten i organisationen, helt i linje med den danska digitaliseringsstrategi som säger att varje offentlig organisation från 2014 ska kunna kommunicera helt och hållet digitalt med sina intressenter.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras under första kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________
Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 24 januari 2014.