Formpipe tecknar avtal med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gällande produkten TAS för Grants Management. Det totala ordervärdet uppgår till 3,3 Mkr under en fyraårsperiod.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering väljer Formpipes produkt TAS som plattform för deras nya lösning för bidrags- och ansökningshantering – ”IT solution for Administration of Grants”, där tyngdpunkten ligger på automatiserat processtöd, regelefterlevnad och riskhantering. TAS är marknadens ledande standardsystem för Grants Management och myndigheten erhåller härigenom bästa möjliga processtöd och ökad flexibilitet jämfört med dagens system.

– De danska myndigheterna fokuserar på att genom kostnadseffektiv e-förvaltning automatisera arbetsflöden så att interna och externa intressenter alltid erhåller bästa möjliga servicenivå, vilket är precis vad våra system syftar till. Vi är mycket glada för att Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering väljer att investera långsiktigt i TAS för att uppnå sina högt ställda målsättningar inom detta område, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 1,4 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 31 oktober 2014.