Formpipe får en tilläggsorder från Uni-C gällande utveckling av en modul för att förenkla och förbättra ansökningsförfarandet till yrkesutbildningar i Danmark. Ordervärdet uppgår till 5,8 Mkr och avtalet avser utveckling, test och implementation av lösningen.

Lösningen är en vidareutveckling av “Optagelse.dk”, en helhetslösning för att administrera ansökningar till gymnasie- och högskoleutbildningar i Danmark. Modulen utvecklas och lanseras under 2014. Behovet av lösningar inom området ökar just nu på grund av omfattande reformer inom utbildningsväsendet i Danmark. Detta är det andra avtalet Formpipe och Uni-C skriver under 2014.

Formpipe har tidigare utvecklat flera liknande ansökningslösningar, med stora flöden av ansökningar och kan återanvända sin kunskap för att leverera god kvalitet inom snäva tidsramar.

– Vi är stolta över det fortsatta förtroendet från Uni-C. Vi ser affären som ytterligare ett bevis för våra kunder ser oss som en mycket kompetent leverantör av IT-lösningar, både för att höja kvaliteten och servicenivån till medborgarna och för att effektivisera sina arbetsrutiner, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Uni-C och Formpipe har under en längre tid utvecklat och effektiviserat portalen Optagelse.dk för att administrera ansökningar för högre utbildningar i Danmark.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 18 augusti 2014.