Formpipe får en tilläggsorder gällande Grants Management-produkten TAS från en dansk myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 2,2 Mkr.

– Vi ser att effektiva lösningar för ansöknings- och bidragshantering prioriteras i offentlig sektor och vi kan också konstatera att vår produkt är den bäst anpassade för behoven på marknaden, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,9 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 22 december 2014.