Formpipe får order från en dansk myndighet gällande utveckling av en applikation som ska fortsätta att stärka den offentliga digitaliseringsstrategin och göra vardagen lättare för danskarna. Ordervärdet uppgår till 6,4 Mkr.

Applikationen som breddar nuvarande lösning, utvecklas och lanseras under 2014. Formpipe har tidigare utvecklat flera liknande ansökningslösningar, med stora flöden av ansökningar och kan återanvända sin kunskap för att leverera god kvalitet inom snäva tidsramar.

– Efterfrågan på specialistkompetens kring våra ECM-produkter fortsätter att vara stor i dansk offentlig sektor. Våra kunder skriver ofta omfattande avtal för att säkra upp kompetens kring sina verksamhetskritiska lösningar, vilket leder till stabila och långvariga kundrelationer för Formpipe, som i sin tur säkrar bolagets långsiktiga intäkter, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 12 september 2014.