Formpipe får order från ett schweiziskt bolag, via en tysk återförsäljare, gällande ECM-produkten Lasernet. Produkten gör att kunden på ett effektivt sätt kan skapa rapporter samt enhetlig design av affärsdokument, direkt från Microsoft Dynamics AX 2012. Ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Intäkterna från Formpipes produkt för att automatisera och effektivisera hanteringen av affärsdokument har tickat in på en god nivå under lång tid. Nu ser vi vissa tecken på en ökad efterfrågan både i Danmark och internationellt, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Formpipes kunder kan med Lasernet arbeta mer kostnads- och tidseffektivt genom att eliminera den manuella hanteringen samt öka automatiseringsgraden gällande affärsdokument. Produkten hanterar distribution, design och automatisering gällande ett flertal affärsprocesser såsom exempelvis fakturor, följesedlar, försäljningsorder etc.

Formpipe har fler än 2 000 Lasernetkunder som får service via ett nätverk av certifierade återförsäljare samt via Formpipes försäljningskontor.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras under tredje kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden.

För mer information om Lasernet, www.formpipe.com eller www.lasernetdynamics.com.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 16 september 2014.