Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från en svensk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr.

– Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram moduler till våra huvudprodukter för offentlig sektor. Det är moduler som växer fram genom nära samarbete med våra kunder och som skapar direkt e-förvaltningsnytta – som exempelvis digital möteshantering via läsplattor. Vi fortsätter att skapa ökad nytta för våra kunder och nya licensintäkter för Formpipe, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 17 december 2014.