Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från en svensk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 1,5 Mkr.

– Vi ser att verksamhetsutveckling med stöd av e-förvaltningsprodukter prioriteras allt högre i det offentliga Sverige. Vi kan konstatera att våra produkterbjudanden är de som bäst matchar marknadens behov, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0.9 Mkr att intäktsföras under fjärde kvartalet 2014, underhållsintäkterna periodiseras över avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 21 november 2014.